Thỏ Thẻ Cùng Cha

686

– Dầu cầu nguyện chung hay riêng, chúng ta vẫn thường đến với Đức Chúa Trời là Người Cha thân thiết gần gũi để có thể trao gởi mọi nỗi niềm yêu thương kính mến trong “bài cầu nguyện chung” hay “bài cầu nguyện của Chúa” mà chính Chúa Giê-xu đã dạy cho các môn đồ Ngài và cho cả chúng ta hôm nay.

– Đây là bài học vỡ lòng mà bất cứ ai khi tiếp nhận Chúa cũng đều biết và thuộc rất nhanh. Chúng ta học thuộc đến mức có thể đọc rất trôi chảy, rất máy móc nhưng ít khi nghĩ đến những điều mình đọc đó có ý nghĩa như thế nào cho chính mình.

– Quyển sách “THỎ THẺ CÙNG CHA” với hình thức gọn, xinh sẽ giúp chúng ta ôn lại bài học cầu nguyện hết sức quan trọng này để mỗi khi đến với Chúa chúng ta không đọc cách máy móc chiếu lệ nữa nhưng đặt trọn tấm lòng mình trong đó.