Lời Sống Hằng Ngày Dành Cho Thiếu Nhi

511

(90 khoảnh khắc quý báu của Chúa)

Những bài học tĩnh nguyện trong quyển Lòi Sống Hằng Ngày dành cho Ấu Nhi xoay quanh những nhâ vật trong Kinh Thánh và câu chuyện xung quanh nhân vật đó. Nhiều bài đọc giúp các em biết về Chúa và nhận biết Ngài là Đấng Tạo Hóa, và là Người bạn của các em,

Các em sẽ biết rằng Chúa dựng nên thế giới và Ngài cũng bảo tồn, chăm sóc mọi tạo vật. Các em sẽ biết rằng Chúa phán với các em qua Kinh Thánh và các me có thể trò chuyện với Ngài qua lời cầu nguyện. Một số bài nhắc nhở các em về sự ban cho và ơn phước của Chúa, một số bài nói đến Chúa Giê-xu -Ngài là món quà tuyệt với nhất từ Đức Chúa Trời.

Mỗi bài bao gồm một câu Kinh Thánh ngắn, một bài đọc và lời cầu nguyện, và cũng có một câu hỏi đơn giản để khuyến khích các em trả lời. Kihi đọc quyển sách này cho các em nghe, phụ huynh giúp các em hiểu rằng các em thật quý giá đối với Chúa và Ngài luôn bên cạnh, cũng như yêu thương các em nhiều.