Phát Huy Những Phẩm Chất Tin Kính Trong Con Em Chúng Ta

723

Những phẩm chất tin kính nào mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta phát huy cho con cái? Không cần phải suy đoán, chính Kinh Thánh đã nói một cách cụ thể: “Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?” (Mi-chê 6:8). Đây là ba nguyên tắc để đánh giá đức tính của con em chúng ta.

1. Con cái chúng ta có tập tành làm điều công chính không?

Đó là tinh thần chân thật, công bằng với người khác, kính trọng, quan tâm người khác và can thiệp để bênh vực kẻ yếu thế, bị tổn thương và áp bức? (hay chúng thỏa hiệp trong những hành vi vô đạo đức,vô liêm chính và thụ động chấp nhận những sự ngược đãi trong xã hội đối với những người mà Đức Chúa Trời bảo chúng ta phải lên tiếng bảo vệ.)

2. Con cái chúng ta có tập tành lòng nhân từ đối với người khác không?

Đó là bén nhạy với nhu cầu tâm linh lẫn vật chất với người khác trong gia đình, trường học, công đồng, xã hội và thế giới và đáp ứng nhu cầu ấy bằng tình yêu và lòng thương xót không. (Hay chúng cũng là đồng bọn với những kẻ hất hủi kẻ cô thế hoặc quá mải mê trong những sinh hoạt cá nhân, những sở thích và tài sản của mình mà chúng không thấy hoặc không quan tâm đến những người bị tổn thương chung quanh mình.)

3. Con chúng ta có bước đi một cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời không?

Đó là nhận biết rõ Đức Chúa Trời và có mối tương giao mật thiết với Ngài mỗi ngày, và luôn tập tành lòng khiêm nhường để Chúa làm chủ và sống trong tinh thần phục vụ như Chúa đối với người khác. (Hay chúng cũng dành nhiều thì giờ với Chúa nhưng rồi lại quá tự hào và tự mãn mà không nhận ra rằng chúng rất cần sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời để làm tất cả những gì đáng phải làm.)

Dạy dỗ con cái Lời Đức Chúa Trời là cần thiết tuyệt đối nhưng vẫn chưa đủ. Nền tảng vững chắc cho một cuộc đời không phải chỉ là nghe Lời Chúa mà còn phải làm theo nữa (Ma-thi-ơ 7:24-27). Là cha mẹ, chúng ta cần phải dạy con cái chân lý, lẽ thật nầy phải được bày tỏ qua chính đời sống riêng của mình, dạy con qua cách chúng ta áp dụng và vâng lời Đức Chúa Trời. Lẽ thật được bày tỏ qua lúc chúng ta ở riêng với Chúa, lẽ thật được bày tỏ qua sự tha thứ của Chúa được áp dụng ngay trong gia đình. Lẽ thật về rao truyền Phúc Âm được bày tỏ qua cách chúng ta chịu khó làm chứng cho người xung quanh… Là bậc phụ huynh, chúng ta làm sao để các con chúng ta nhìn thấy được lẽ thật được phô bày thực tế, đừng để chúng chỉ nghe chúng ta nói huênh hoang nhưng không thấy chúng ta thực hành những chân lý ấy. Nhiều khi chúng sẽ thất vọng về những gì chúng ta dạy dỗ chúng mà chúng ta không thể làm theo những gì chúng ta dạy chúng.

Nếu cha mẹ chỉ dạy con bằng lời nói mà không làm gương cho con trong tinh thần tận tâm, sống công bình, khôn ngoan, can đảm theo Lời Chúa, thì các con sẽ rơi trong tinh thần coi thường chúng ta, không quan tâm thậm chí còn coi thường Lời Chúa nữa. Chúng sẽ trở nên những Cơ Đốc nhân hữu danh vô thực, hay vô tín (chối bỏ lẽ thật).

Sự khôn ngoan là biết cách áp dụng chân lý Chúa vào nếp sống hàng ngày. Trong Kinh Thánh, có một sách như là cha mẹ viết cho con cái, giúp cho con cái có lòng khôn ngoan, đó là sách Châm Ngôn. Học hỏi, nghiên cứu, áp dụng phải là việc chính yếu cho vấn đề dạy con. Sách chứa đựng hàng trăm lời hướng dẫn cho nếp sống hàng ngày. Sách ấy không những dạy điều đúng, điều sai mà còn dạy điều đúng là khôn ngoan và điều sai là ngu dại nữa. Sách đã cung cấp cho con cái lẫn cha mẹ gấp đôi những động cơ khiến chúng ta biết cách sống công chính.

Trong bữa ăn tối gia đình, hãy đọc một câu hay một phân đoạn trong Châm Ngôn, chú ý điểm trọng tâm và bảo các con hãy nói lại ý đó bằng ngôn ngữ của chúng, tìm những thí dụ cụ thể, thực tế để thực hành và bảo các con hãy suy nghĩ và tìm ra điều gì đó để minh họa chân lý nầy trong vòng 24g, sau đó sẽ tường thuật lại cho cả nhà nghe. Việc làm nầy rất ích lợi cho các con có thể áp dụng chân lý Chúa một cách thực tế, và chứng minh rằng chúng yêu lời Chúa và yêu Chúa là Đấng mà chúng đang phục vụ.

Hãy chạy cho xong cuộc đua, đừng dừng lại và hãy chuyển cho con cháu chúng ta những điều nầy với tấm lòng quan tâm và tích cực. Chắc chắn ở cuối quãng đường sẽ xuất hiện những cuộc đời mới trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và chúng ta sẽ được Ngài khen thưởng: “Hỡi đầy tớ ngay lành, trung tín, hãy đến nhận phần thưởng ngươi.”

Phục Truyền 6:5-7 dạy: “Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà Ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và ngươi phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy.”

Thanh Khiết dịch
Nguồn: https://www.epm.org/blog/2015/Jan/19/godly-qualities-children