Chúa Nhật 01-11-2020

774

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Thờ Phượng – Chúa nhật 01-11-2020

Chủ đề: LÀM CÔNG VIỆC CHÚA

Câu Gốc: I Cô-rinh-tô 15:58
Vậy, hỡi anh em yêu-dấu của tôi, hãy vững-vàng chớ rúng-động, hãy làm công-việc Chúa cách dư-dật luôn, vì biết rằng công-khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô-ích đâu.

Giảng Luận: Mục Sư Nguyễn Ngọc Dũng
HDCT: Chấp sự Nguyễn Minh Cảnh

Website: https://httltohienthanh.org
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org