Vâng Lời Chúa
Câu gốc: Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, sẽ ăn được sản vật của đất. Ê-sai 1:19
Diễn giả: Mục sư Lê Đức Trịnh
Phụ tá Quản Nhiệm