Thứ Ba 19-10-2021 – Cầu Nguyện và Học Kinh Thánh

605

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Chi Hội Tô Hiến Thành
Chương Trình Cầu Nguyện & Học Kinh Thánh – Thứ Ba 19-10-2021

Môn học: I & II TÊ-SA-LÔ-NI-CA
Diễn giả: MsNc. Đỗ Ngọc Hoà
HDCT: Chấp sự Trần Tứ Phướng

Website: https://httltohienthanh.org
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
Facebook: https://www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org