(Ê-xơ-ra 8:21a)

Khi được php dẫn đoàn dân trở về Gi-ru-sa-lem trong chuyến hồi hương lần thứ hai, E-xơ-ra 7:6b chép: “Vì tay của Đức Gi-hơ-va ph trợ người, nên vua ban cho người mọi điều người xin.” Thế nhưng thầy tế lễ E-xơ-ra khơng lợi dụng đặc ân này và cũng không nương tựa nơi thế lực của con người, nên ông đ nĩi với vua rằng: “Tay của Đức Cha Trời chng tơi ph trợ mọi người no tìm kiếm Ngài; nhưng quyền năng và thịnh nộ Ngi khng cự những người no lìa bỏ Ngi.” Vì vậy, ơng cảm thấy hổ thẹn nếu xin vua cho một tốn qun v kỵ binh để bảo vệ đoàn người hồi hương. Giờ đây, chuẩn bị lên đường, trước mặt l một đoạn đường cam go di gần 1500 cy số với biết bao bất trắc không lường được, E-xơ-ra đ ku gọi mọi người thực hiện ba điều: Kiêng ăn, hạ mình xuống trước mặt Cha, v cầu xin Cha chỉ con đường chính đáng để mọi người v ti sản được an toàn. E-xơ-ra và đoàn dân đ khơng thất vọng, Chúa đ nhậm lời cho đoàn người về đến Gi-ru-sa-lem bình an.

Trước khi lên đường, E-xơ-ra đ dnh thì giờ cho đoàn người đông đảo có cơ hội nghỉ chn, ngồi lại với nhau tìm kiếm Cha. Ơng ku gọi cả đoàn kiêng ăn hướng tấm lịng về Cha.

1. Tất cả hạ mình xuống, khiêm nhường tìm kiếm ý Cha.
2. Để nhận được ý Cha cho biết con đường tốt nhất m cả đoàn người gồm lớn nhỏ con ci v ti sản của họ cùng đi theo.
3. Người ti giỏi, cĩ khả năng, được huấn luyện kỹ cng, cĩ tinh thần kỷ luật cao nhưng ông không tự cao, tự đại. Chúng ta được nhắc nhở qua lời dạy của Đa-vít cho Sa-lô-môn: cịn con, Sa-lơ-mơn, con trai ta, hy nhận biết Đức Cha Trời của cha, hết lịng, vui ý m phục sự Ngi. Vì Đức Gi-hơ-va dị xt tấm lịng v phn biệt cc ý tưởng. Nếu con tìm kiếm Ngi thì Ngi sẽ cho con gặp, nếu con lìa bỏ Ngi, ắt Ngi sẽ lìa bỏ con. V lời hứa của Cha ở trong II Sử-ký 7:14 “Nhược bằng dn sự ta l dn gọi bằng danh ta hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, v trở lại, bỏ con đường t, thì ta ở trn trời sẽ nghe, tha thứ tội chng nĩ v cứu xứ họ khỏi tai vạ.” Nơi đây ta khám phá người của Chúa – E-xơ-ra luôn luôn sống gần Cha, tìm kiếm Chúa, động viên người khc cng học hỏi, cng lắng nghe và Chúa đ thnh tín đáp lại lời cầu xin của họ. Lắm lc chng ta dễ ỷ lại về khả năng, tài trí, về đoàn người đông đảo, về ti nguyn chng ta cĩ m qun cầu hỏi Cha, chng ta nhận lấy những bi học đau đớn, chề. Theo chân E-xơ-ra xin Chúa cho chúng ta trung tín, khiêm cung đến trước mặt Cha cầu hỏi từng chi tiết trong cuộc sống mỗi ngy.

Lời Cha trong Chm Ngơn 3:5-6 dạy: “Hy hết lịng tin cậy Đức Gi-hơ-va, chớ nương cậy nơi sự thơng sng của con; phm trong cc việc lm của con, kh nhận biết Ngi, thì Ngi sẽ chỉ dẫn cc nẻo của con.” E-xơ-ra đ lnh đạo đoàn người hồi hương đặt đức tin mình đúng theo Lời Cha. Ơng ku gọi đoàn dân tin cậy nơi Chúa chứ không nương cậy nơi con người, nơi chính mình hay cc thế lực khc. Thật vậy, chng ta thấy mặc dù E-xơ-ra là người ti giỏi, cĩ kiến thức và năng lực nhưng suốt sách E-xơ-ra có 6 lần ghi rằng “Tay của Đức Cha Trời ph trợ” chứng tỏ ơng khơng khoe khoang và nương cậy khả năng của mình, nhưng ông luôn hạ mình tìm cầu sự ph trợ của Chúa. E-xơ-ra đ để lại gương người lnh đạo thành công là người tin cậy Chúa và giúp người khc cng tin cậy Chúa như mình. Khi sống tin cậy Cha, Ngi sẽ ph trợ v sử dụng những kiến thức, khả năng của mình để phục vụ Chúa. Ngược lại, người lnh đạo khoe khoang kiến thức, không ăn năn và nương cậy vào năng lực mình thì sẽ thất bại vì khơng được “tay của Đức Cha Trời ph trợ”.

Xin Chúa giúp chúng ta ăn năn những sai phạm với Ngi, từ đó hết lịng tìm kiếm Ngi, trung tín với Ngi, với Lời Ngi, hết lịng lắng nghe tiếng của Ngi.