Sống Theo Đường Lối Chúa

123

(Thi-thiên 128:1)

Trước giả Thi Thiên 128 định nghĩa về phước hạnh trong cái nhìn của ông sau những năm tháng của cuộc đời. Phước là khi sống trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va, và đi trong đường lối Ngài. Với trước giả, phước hạnh của một người trước tiên là nhận biết Chúa là ai trong cuộc đời mình và trong cả
hoàn vũ này, đồng thời lựa chọn thái độ sống kính sợ và tuân thủ mọi luật lệ được ban ra từ Đấng ấy.

Bức tranh mô tả về phước hạnh trong Thi Thiên này không giống với cách con người thường nghĩ về phước hạnh. Phước hạnh ở đây không hứa hẹn tiền tài như nước, thành công vang dội, tiếng tăm lẫy lừng. Phước hạnh trước giả mô tả rất đỗi bình dị nơi cuộc sống hằng ngày trong từng gia đình. Đó là được vui hưởng thành quả từ sức lao động của mình, được có một mái ấm gia đình sum vầy trọn vẹn bên gia đình, và được nhìn thấy sự tiếp nối giữa các thế hệ kính sợ Chúa trong dòng dõi mình. Điều khiến chúng ta được khích lệ trong Thi Thiên này là phước hạnh không phải là một sự may mắn chỉ đến với một số người đã được định sẵn theo số mệnh, nhưng tất cả chúng ta đều có quyền lựa chọn đi theo con đường nhận lãnh phước hạnh, bằng cách sống kính sợ Chúa và làm theo Lời Ngài.

Phước lớn nhất của người Cơ Đốc không chỉ là nhận được những điều tốt lành từ Đấng mình thờ phượng, mà chính là được thờ phượng Đấng ấy, được có mối liên hệ cá nhân với Đấng chủ tể cả hoàn vũ này, được có Lời Chúa soi dẫn trong mọi nẻo đường đời bằng phẳng lẫn gập ghềnh. Cái nhìn về phước của Thi Thiên 128 giúp chúng ta nhận ra mỗi con cái yêu dấu của Chúa đều là những người có phước, kể cả khi chúng ta đang sống với những khủng hoảng khác nhau của cuộc đời. Năm mới là dịp sum họp gia đình theo văn hóa người Việt, cũng là dịp để chúng ta chiêm nghiệm lại những phước lành Chúa đã ban cho mình trong năm qua, và chia httltohienthanh@gmail.com– (+84) 28.3865.4276-www.httltohienthanh.org sẻ cho nhau nghe những điều tốt đẹp ấy. Khoảnh khắc được sum vầy bên gia đình, được thưởng thức những món ăn truyền thống bên mâm cơm, được lắng nghe và nhìn thấy những điều Chúa làm trên từng thành viên, chính là lúc chúng ta cảm nhận được phước hạnh bình dị mà không phải gia đình nào cũng có được. Phước hạnh của người Cơ Đốc không phải là sở hữu nhiều của cải vật chất hay khoác lên mình sự tiếng tăm danh vọng, mà là được tận hưởng mối liên hệ giữa con người với Đấng Sáng Tạo, và giữa con người với con người. Người đời cầu phước nhưng không rõ phước đến từ đâu và làm sao nhận lãnh được. Nhưng con dân Chúa mong được phước từ Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho điều Ngài có, vì Đức Chúa Trời là nguồn phước và Ngài cũng là Đấng thành tín. Người đời tìm mọi cách để được phước nhưng con cái Chúa thì phước hạnh và sự thương xót sẽ theo chúng ta.

Kính sợ Đức Giê-hô-va không phải là run rẩy, sợ sệt như Chúa là một hung thần, nhưng là ý thức của một tạo vật trước Đấng Tạo Hóa rằng Ngài là Đấng cao cả, Đấng tạo dựng nên chúng ta, là Đức Chúa Trời khác biệt chúng ta một trời một vực, nhưng Ngài cũng thật gần vì Ngài là Cha chúng ta. “Kính sợ Đức Giê-hô-va” là tôn Chúa lên cao, nhận Ngài là Đấng tể trị đời sống mình, bày tỏ lòng kính sợ bằng sự tin cậy và vâng lời Ngài cách tuyệt đối. Phước cho ai kính sợ Chúa và sống đúng như vậy. Kết quả của đời sống kính sợ Đức Giê-hô-va là “đi trong đường lối Ngài,” tức sống theo tiêu chuẩn và sự hướng dẫn của Lời Chúa. Khi chúng ta chưa thấy phước hạnh Chúa theo mình, hãy xét lại xem chúng ta đang “đi trong đường lối” nào. Chúng ta không thể cứ sống theo ý mình, hoặc sống theo ý của số đông, của bạn bè, của con người rồi lại thắc mắc với Chúa rằng tại sao con không được phước!

Xin Chúa giúp chúng ta biết sống kính sợ Chúa và đi trong đường lối Ngài trong suốt năm mới này.